Infinitiv. Infinitive Verb

Инфинитив — Википедија, слободна енциклопедија

infinitiv

Example: Diese kleine Spinne kann mir nichts tun! The child is learning to walk. Završno se i u infinitivu ne smije ispuštati. Slovesná třída a vzor nepatří mezi mluvnické kategorie sloves, u infinitiv samozřejmě můžeme zařadit do slovesné třídy a časovat ho podle konkrétního vzoru. U infinitivu i určitého tvaru můžeme určit ale vid a slovesný rod. I am learning to write faultlessly. Susi springt auf und läuft schreiend Hilfe holen. It's not conjugated in anyway - no -ed, no -ing, no -s on the end.

Nächster

Der Infinitiv mit/ohne zu in der deutschen Sprache

infinitiv

Beim Anblick der Spinne ist es ihr aber unmöglich, nicht schreiend aus dem Zimmer zu rennen. Die Form ohne zu bevorzugen wir meist, wenn der Infinitiv gleich auf das Verb folgt. Podobně je tomu také u slovesného rodu. Stabilește și caracteristica conjugării verbului. In German grammar, the infinitive is often used together with a. Podívejme se na tvar tohoto slovesa mluvím a jeho infinitiv mluvit. Infinitiv mluvit nám naznačuje, že činnosti vykonával nejspíše podmět věty, aby tomu bylo jinak a sloveso bylo v trpném rodu, zněl by infinitiv být mluven což v češtině ani neexistuje, takže si dejme raději jiný příklad: chválit a být chválen.

Nächster

Infinitives with and without Zu in German Grammar

infinitiv

Можете допринети Википедији тако што ћете га. Sloveso v infinitivu končí nejčastěji příponou -t sedět, ležet, mlít, zívat, vstávat, vařit, dělat, spát. Example: Du musst ruhig bleiben. Infinitiv Infinitiv je neodređeni glagolski oblik, npr. Klaus hears Susi crying out loudly. Klaus hilft Susi, die Spinne zu entfernen.

Nächster

Co je to infinitiv

infinitiv

The spider continued to hang in front of her face. Glas ć pojavljuje se uvijek u infinitivu glagola na -ći: leć i, peć i, pomoć i, reć i, sjeć i, teć i. Лични Нелични Инфинитив од infinitum — неограничен, неодређен је прост и неличан глаголски облик. Infinitive Clauses We also use the infinitive with zu after certain words and expressions in subordinate clauses see. Verb normale Bedeutung Beispiel Bedeutung bei Verwendung von Infinitiv mit zu Beispiel haben Besitz Die Spinne hat acht Beine.

Nächster

Infinitiv Consulting LLC

infinitiv

Susi eats pudding in the afternoon. Susi has the intention of staying calm. Dein Wissen kannst du anschließend in den Übungen prüfen. Der Infinitiv ist die Grundform des Verbs und endet im Deutschen auf e n. You can tell it's not an infinitive because of the -ing on the end of the verb. Our primary area of linguistic specialty is ancient languages of the Near East and vicinity, including Hebrew, Akkadian, Greek, and Hittite.

Nächster

Modul infinitiv

infinitiv

Završno se i u infinitivu ne smije ispuštat. Susi hat ihren Teller auf dem Tisch stehen. Beispiel: Du musst ruhig bleiben. It is not acting as a preposition in this case. Wann verwendet man den Infinitiv mit zu? Někdy může být zakončen i příponou -ti mávati, kolébati, zívati, seděti, plakati.

Nächster